FERTILEADER VITAL

Fertileader Vital (NPK 9/5/4 + 0,05% B + 0,02% Cu + 0,02% Fe + 0,1% Mn + 0,01% Mo + 0,05% Zn + IPA + GB + AA)


  Podeli

Fertileader Vital (NPK 9/5/4 + 0,05% B + 0,02% Cu + 0,02% Fe + 0,1% Mn + 0,01% Mo + 0,05% Zn + IPA + GB + AA) je tečno đubrivo koje pored azota, fosfora i kalijuma, sadrži i sve značajne mikroelemente. Svi makro i mikroelementi se nalaze u Seactiv aminokiselinskom kompleksu. Pomaže biljkama da prevaziđu stresne uslove u tokom vegetacije – visoke ili niske temperature, nedostatak vlage, velika temperaturna kolebanja, vremenske nepogode, oštećenja od insekata.

 

Fertileader Vital obezbeđuje kontinuirani porast plodova i razvoj biljaka, intenzivira stvaranje šećera, skroba, ulja i drugih hranljivih materija i ubrzava njihov transport u zrno i ostale skladišne organe biljaka. Primenjuje se u toku vegetacije za prihranu voća, vinove loze i ratarskih i povrtarskih useva.

 

Đubrivo se primenjuje svim vrstama standardnih prskalica i atomizera uz upotrebu 600 – 1.000 l/ha vode za voćnjake i vinograde i 200 – 400 l/ha vode za žitarice, industrijsko bilje, povrće i cveće.

 

Fertileader Vital dostupan je u pakovanjima od 1, 5, 10, 60 i 200 litara

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories