FITOFERT MANGAN ORGANO 12

Za enzimske funkcije

FitoFert MANGAN ORGANO 12 je đubrivo na bazi mikroelementarnog mangana vezanog u obliku EDTA kompleksa, sa 12 % aktivne supstance. Preparat je formulisan u obliku vodorastvornog praha. Mangan igra značajnu ulogu u procesu fotosinteze, reakcijama cepanja vode, vezivanja i asimilacije azota. Simptomi deficita se najčešće ispoljavaju u vidu nekroze (belila) na vršnom lišću. Preparat je najbolje koristiti preventivno, folijarnim tretmanima ili fertigaciono, hranljivim rastvorom.


  Podeli
Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg.
Primena:
Folijarno koncentracijom 0.2 do 0.3%
Fertigaciono u količinama 10 do 20 kg/ha, u više navrata.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories