KYLEO – Neselektivni (totalni ) herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: 240 g/lit glifosat (IPA so) + 160 g/lit 2,4­D(dimetilamino so)

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač: Nufarm


  Podeli

Totalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama

Osobine i način delovanja:
Kyleo je kombinacija glifosata – herbicida sa totalnim, neselektivnim i sistemičnim delovanjem i 2,4-D u najnovijem obliku soli, koji veoma efkasno deluje na širokolisne korove ali i kao dodatni aktivator glifosata. Rezultat toga je mnogo brže delovanje od klasičnih totalnih herbicida, sa širim spektrom
delovanja, kao i veća efkasnost na neke otporne rizomske korove poput poponca, rastavića, palamide,…
Sa novim savremenim okvašivačima Kyleo je mnogo otporniji na spiranje kišom. Već 30 minuta posle tretiranja sredstvo .

Primena:
Primenjuje se u voćnjacima starijim od četiri godine, vinogradima, strništima i nepoljoprivrednim površinama.
3–5 l/ha, uz preporuku da se više doze koriste za suzbijanje otpornijih
višegodišnjih korovskih vrsta, sa dubokim rizomskim korenovim sistemom, a jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova sa nižom dozom tj,
3 l/ha.
Preporuke i napomene vezane za primenu:
Preporučuje se da se mehanička obrada useva ne izvodi dve nedelje
posle primene.
Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve.
Pakovanje: 5 l, 1 l

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories