Kestrel – Insekticid

Klasa: insekticidi

Aktivna materija:Acetamiprid 200 g/l

Formulacija:KOncetrovan rastvor (SL)

Proizvođač: Adama


  Podeli

Primena
Kestrel® je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica; lisnih vaši jabuke (Aphis pomi) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija; minera okruglih mina (Leucoptera scitella) tretiranjem u vreme pojave prvih mina.
Koncentracija primene: 0,025%
Utrošak vode: 600-1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 28 dana za jabuku

U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), tretiranjem na početku pijenja larvi.
Koncentracija primene: 0,025%
Utrošak vode: 600-1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
Karenca: 14 dana za višnju

U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), tretiranjem u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stupnjevi.
Količina primene: 0,2-0,25 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
Karenca: 14 dana za krompir

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories