Lepinox Plus – Biopesticid

Klasa: Biopesticid

Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji su proizvod bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348)

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Proizvođač: CBC


  Podeli

Klasa:Biopesticid

Aktivna materija:Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji su proizvod bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348)

Formulacija:WP – kvašljivi prašak

Proizvođač:CBC

MBT:3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 0,75 – 1,0 Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja larvi
Paradajz i plavi patlidžan 0,75 – 1,0 Za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja larvi

SPEKTAR DELOVANJA:
pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera).

PREPORUKE I NAPOMENE:
sposobnost da Baccilus thuringiensis suzbija larve insekata je otkrivena pre više
od 90 godina, a prva komercijalizacija ovog proizvoda nastala je 1940. godine, a
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki je otkriven (HD-1) u kasnim šezdesetim
godinama prošlog veka. Danas, većina proizvoda na bazi Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki sadrže HD-1.
Međutim, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki soj EG 2348 je napravljen
korišćenjem naprednih tehnika molekularne biologije kroz proces transkonjugacije.
Ovo Bt soj proizvodi različite Cri toksine (Cri 1AA, 1AC, i 2a toksin), koji su odgovorni
za aktivnosti insekticida i iskazuju poboljšanu efikasnost Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki protiv specifičnim ciljanih insekata iz familije Lepidoptera.
U zemljama EU, preparat Lepinox Plus je veoma efikasan i u kontroli štetočina
kao što su: breskvin smotavac (Cidia molesta), i breskvin moljac (Anarsia lineatella)
u zasadu breskve, odnosno šljivin smotavac (Cidia funebrana) u zasadu šljive..
Istraživanja u Italiji sprovedena 2011. godine, pokazala su izuzetnu efikasnost
preparata Lepinox Plus u suzbijanju južnoameričkog moljca paradajza (Tuta
absoluta) te je uključen u redovne programe zaštite od ove štetočine. Preporučena
količina primene preparata kako u gore navedenim voćnim zasadima, tako i u
paradajzu je 1,0 kg/ha.
Preparat Lepinox Plus se može mešati sa većinom insekticida, akaricida,
fungicida ili ađuvanata, ali se preporučuje da se prethodno testira fizička
kompatibilnost mešanjem malih količina preparata. Tank sprej rastvor ne bi
trebalo da pređe pH 8,0.
Ne primenjivati u kombinaciji sa fungicidima na bazi hlorotalonila, kaptana,
uljnim ili alkalnim preparatima kao što je Bordovska mešavina i nekim folijarnim
đubrivima koja mu mogu smanjiti efikasnost. Rizik za pčele i ostale korisne
artropode se ocenjuje kao zanemarljiv.
Preparat Lepinox Plus odličnu efikasnost ispoljava primenjen u dva tretiranja u
intervalu od 7 dana uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348) je prirodno prisutna
u zemljištu Gram-pozitivna bakterija. Tokom sporulacije proizvodi prozirni kristalni protein, aktivni
sastojak formulisanih proizvoda. LEPINOX PLUS је visoko efikasan biološki insekticid kojim se
suzbijaju insekti iz reda Lepidopterа (sovice, plamenci, smotavci ploda). Jednom kada ciljana
štetočina (gusenica) unese kristalne proteine koji se aktiviraju u srednjem crevu, odmah prestaje sa
ishranom, a uginjava nakon dva dana.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories