FITO MIL 60

Folijarno đubrivo- Bakar Sistemik Namena: Fito Mil L-60 је bakarni preparat u stabilnom molekularnom kompleksu monoglukonata, gamakturonata i bakra. Те zbog ovih nejonskih vrsta molekula dеluје kao sistemik kojeg biljka apsorbuje putem korenovog sistema i lista. Fito Mil L-60 је tako dizajniran da osigura bakar u svrhu prevencije i korekcije fizioloških anomalija u slučaju njegovog nedostatka, kao i sintezu polifenona i fitoalkesima koji su značajni za jačanje otpornosti biljaka usled pojave bolesti (plamenjače-krompira, paradajza, paprika, vinove 1oze, itd.) i negativnih bioklimatskih prilika. Samim tim izražava antibakterijsko delovanje. Sadržaj: Bakar (Cu) topiv u vodi 5,5% m/m Doze primene: voće 0,15-0,30 lit/100 lit vode; vinova loza 0,15-0,30 lit/100 lit; povrće 0,15-0,30 lit/100 lit vode; ukrasno bilje 0,2-0,30 lit/100 lit vode; fertirigacija 2-3 lit/hektaru. Razmak izmedu tretiranja najmanje 15 dana.

Pakovanja: 200ml; 1l; 5l


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories