Ortiva opti 480 SC – Fungicid

KLASA: Fungicid

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin 80 g/l + Hlorotalonil 400 g/l


  Podeli

PRIMENA: Ortiva Opti 480 SC je lokal-sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem, koji se primenjuje u usevima:

paradajza za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans), crne pegavosti (Alternaria solani) i plesnivosti lista (Fulvia fulva),

krastavca salatara za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora cubensis),

crnog luka(za proizvodnju glavica) za suzbijanje plamenjače (Peronospora destructor) i crne pegavosti (Alternaria spp),

mrkve za suzbijanje pepelnice (Erysiphae heraclei) i crne pegavosti lista (Alternaria spp),

lubenice za suzbijanje (Pseudoperonospora spp, Erysiphe spp i Dydimella spp.).
Količina primene je 2-2,5 l/ha.

Preporučuje se utrošak vode 300-1000 L/ha u usevu paradajza, 300-800 L/ha u usevu krastavca i 300-600 L/ha u usevu crnog luka i mrkve, preventivnim tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe i uz najviše 3 tretiranja tokom vegetacije, odnosno 2 u usevu mrkve u razmaku od 10-12 dana.

MEHANIZAM DELOVANJA: Azoksistrobin pripada grupi strobilurina. Deluje kao inhibitor mitohondrijalne respiracije kod gljiva. Ovo je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Sa druge strane hlorotalonil spada u grupu kontaktnih fungicida sa nespecifičnim delovanjem.

Azoksistrobin ima jedinstvene osobine da deo materije nakon primene postepeno prodire u list štiteći biljno tkivo, dok ostatak ostaje na površini lista sprečavajući pojavu novih infekcija. Azoksistrobin ima visoku fungicidnu aktivnost i odličnu selektivnost za gajene biljke, lako prodire kroz ćelijske zidove fitopatogenih gljiva i ispoljava svoje delovanje. Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanje.

NAPOMENE:  Ortiva Opti 480 SC se primenjuje isključivo preventivno, pre nastanka infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti. Za određivanje momenta tretiranja pratiti preporuke prognozno-izveštajne službe. Broj tretiranja je ograničen na tri, uključujući i primenu drugih fungicida iz grupe strobilurina. Može se primenjivati u svim tipovima prskalica i atomizera. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotokova, bunara, jezera i izvorišta voda, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA:

3 dana za paradajz, krastavac salatar i lubenicu;

14 dana za crni luk za proizvodnju glavica i mrkvu.

PAKOVANJE: 1L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories