Trikon 4 – Neselektivni (Aborcid) Herbicid

Klasa : Herbicid

Aktivna materija:Triklopir-butotil (triklopir) 667,9 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač: AgroArm


  Podeli

Neselektivni translokacioni herbicid-arboricid za suzbijanje drvenastih i zeljastih korovskih vrsta|

Delovanje
Triklon 4 je neselektivni translokacioni herbicid – arboricid koji ima karakteristiku brzog usvajanja preko lista korovskih biljaka, dobru translokaciju, odnosno kretanje kroz biljku u oba pravca i nakupljanje u tačkama porasta, što sve dovodi do pojave hloroze, nekroze i potpunog sušenja korovskih biljaka. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 0

Primena
Nepoljoprivredne površine:
– 1-3 l/ha (10-30 ml na 100 m²), na nepoljoprivrednim površinama, površinama koje se pripremaju za pošumljavanje i za stvaranje proseka pored dalekovoda, na suvim kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, železničkim prugama.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ slabije deluje na uskolisne korove.
→ u cilju veće efikasnosti može se mešati sa preparatima na bazi glifosata, klopiralida i 2,4 D.
→ koristi se za suzbijanje izbojaka iz panjeva lišćara, prskanjem ili premazivanjem u odnosu 1:5 delova vode (za biljke iz familije hrasta) i 1:10 (zaostale lišćare)
→ Na tretirane površine najmanje 63 dana posle primene, ne puštati na ispašu mlečnu stoku, a 28 dana ostalu stoku.
→ Na tretiranim površinama sadnja se može obaviti nakon 6 meseci od primene.
→ Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (manje od 1% humusa) u kraškim područjima, površinama koje služe za sakupljanje pitke vode, izrazito erozivnim površinama, železničkim mostovima i 15m oko njih.

Aktivna materija Triklopir-butotil (triklopir) 667,9 g/l
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca Primenjuje se na nepoljoprivrednim površinama
Pakovanje 1l

Uspečno suzbija:

Achilea millefolium
· Amaranthus retroflexus
· Ambrosia artemiisifolia
· Artemisia vulgaris
· Bilderdykia convolvulus
· Bifora radians
· Clematis vitalba
· Crataegus laevigata
· Daucus carota
· Erigeron canadensys
· Euphobia cyparissias
· Lamium purpureum
· Malva sylvestris
· Polygonum aviculare
· Populus nigra
· Robinia pseudoacacia
· Prunus spinosa
· Rumex crispus
· Salix alba
· Sambucus nigra
· Sinapis arvensis
· Stellaria media
· Trifolium repens
· Amorpha fruticosa
· Asclepias syriaca
· Rubus caesiu

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories