ROOTEX

Praškast preparat sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, slobodnih L-amino kiselina i fosfora, odličan za podsticanje rasta korena u svim fazama razvoja biljke.

ROOTEX je kombinacija organskih ekstrakta, fosfora, kalijuma i slobodnih L-amino kiselina, čiji je krajnji cilj:

  • Da podstiče i pospešuje ukorenjavanje
  • Da intenzivira dalji rast korena

Na podsticanje i pospešivanje ukorenjavanja utiču organski ekstrakti. Do intenziviranja daljeg rasta korena dolazi zahvaljujući delovanju L-amino kiselina, kalijuma i fosfora. ROOTEX je proizvod koji se aplicira u zemljište kod jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka koje se uzgajaju u uslovima navodnjavanja i za sezonske kulture. ROOTEX se može koristiti za tek presađene i direktno zasejane kulture sa ciljem da ubrza primanje presađenog rasada i regeneraciju biljke posle presađivanja, ujednačeniji razvoj i smanjuje gubitak posle presađivanja.

Pored toga što stimuliše rast i razvoj biljaka, ROOTEX omogućava da se biljka potpuno razvije kada korenov sistem nije dovoljno razvijen zbog različitih problema, kao što su temperatura, vlažnost, ishrana, bolesti, koncentracija soli, itd.

Pakovanje: 1kg; 5kg


  Podeli

Preporučena upotreba i doziranje

Za tek presađene biljke se preporučuje tretiranje ROOTEX-om čim počne aktivnost korenovog sistema (1 do 5 dana posle presađivanja), vodeći računa da ROOTEX ostane u zoni korena. Za bolje rezultate se preporučuje ponavljanje tretmana jednom ili dva puta nedeljno. Kod već razvijenih jednogodišnjih biljaka, preporučujemo da se ROOTEX primenjuje u intervalu od 10 do 15 dana. Kod višegodišnjih biljaka, tretiranje vršiti čim počne „protok hranljivih materija iz korena“, ili tokom zametanja ploda. Za bolje rezultate, tretman ponoviti još dva ili tri puta.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories