SEM. JEČAM LG PASO

Osobine

Jedan nov proizvod u našoj paleti. U pitanju je sorta ozimog šestoredog ječma, namenjena za ishranu stoke. Formira nešto kraće stablo veoma tolerantno na poleganje. Veoma dobro se bokori. Poseduje visok potencijal prinosa. U registracionim ogledima ostvario je fantastične rezultate. Sorta dobro reaguje na različite uslove proizvodnje, a u uslovima intenzivne agrotehnike daje rekordne prinose. Zrno je nešto sitnije, ali ima dobru specifičnu masu. Paso je veoma tolerantan na plamenjaču i rđu, a otporan je na virus mozaika.


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories