SEM. PŠENICA NS FUTURA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i ‑17°C bez snega
 • Visina stabla: 85–95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 43–46 g
 • Hektolitarska masa: 82–86 kg
 • Sadržaj proteina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 27–33%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2
 • Broj padanja: 260–380 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Tolerantna na kasnije rokove setve
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
 • u lošim uslovima 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovima 6–8 t/ha
 • u odličnim uslovima preko 10 t/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories