SEM. PŠENICA NS MATUŠKA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlična
 • Visina stabla: 76–86 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–46 g
 • Hektolitarska masa: 76–84 kg
 • Sadržaj proteina: 11,5–13,5%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25–30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1
 • Broj padanja: 290–370 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2
 • Optimalni rok setve 5–20. oktobra
 • Poseduje izuzetno visok potencijal za prinos zrna
 • U odličnim uslovima može ostvarivati i prinose preko 10 t/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories