SEM. PŠENICA NS POBEDA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlična
 • Visina stabla: 90–100 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta

 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–45 g
 • Hektolitarska masa: 80–87 kg
 • Sadržaj proteina: 12–13%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 28–33%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A1-A2
 • Broj padanja: 300–340 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Optimalni rok setve 5–20. oktobra
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
 • u lošim uslovima 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovima 6–7 t/ha
 • u odličnim uslovima preko 9 t/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories