SEM. PŠENICA NS RENESANSA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: vrlo dobra
 • Visina stabla: 85–90 cm
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–45 g
 • Hektolitarska masa: 80–87 kg
 • Sadržaj proteina: 12–15%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 28–31%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2
 • Broj padanja: 220–260 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2

 • Optimalni rok setve 5–25. oktobra
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
 • u lošim uslovima 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovima 6–7 t/ha
 • u odličnim uslovima preko 9 t/h
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories