SEM. PŠENICA SYNGENTA MOISSON

Dovoljno snažan za postizanje rekordnih prinosa!
Karakteristike
• Ozima pšenica sa osjem i visokim potencijalom za prinos
• Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
(dobro podnosi kasnije rokove setve)
• Preporučena gustina setve (broj klijavih zrna po m2)
od 400 do 450 (orijentaciono od 200 do 220 kg)
• Rana do srednje rana sorta odlične otpornosti na
izmrzavanje i poleganje
• Sorta sa jako izraženim visokoproduktivnim bokorenjem,
• Formira sekundarne klasove sa velikim brojem zrna
• Odličan paket otpornosti na bolesti i klasa i stabla
• Stablo prosečne visine 95 cm
• Grupa kvaliteta B2-B1, hlebna sorta sa srednjim sadržajem
proteina u zrnu
• Pogodna za setvu na svim tipovima zemljišta


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories