SEM. PŠENICA RAIFFEISEN VIRIATO

Viriato je osjata sorta pogodna za gajenje u svim proizvodnim uslovima.

• Kvalitetna grupa: B2-B1
• Sorta sa osjem
• Srednje rana sorta
• Visina biljke je oko 85 cm
• Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
• Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
• Padajući broj se kreće od 320 do 350
• Otornost na proklijavanje je dobra
• Sadržaj proteina je prosečan
• W vrednost iznosi oko 260
• P/L vrednost iznosi oko 1,0
• Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 42 grama
• Optimalan rok setve je od 5. do 30. oktobra


  Podeli

OTPORNOST NA MRAZ
OTPORNOST NA POLEGANJE
VISOK PRINOS ZRNA
ODLIČNO BOKORENJE
NORMA SETVE 380-420 klijavih zrna/m2 (ca. 200-210 kg/ha)

TOLERANTNOST NA VREDNOST
Poleganje Vrlo dobra
Mraz Srednje dobra
Septoria spp. Dobra
Lisnu rđu (Puccinia recondita) Srednje dobra
Žutu rđu (Puccinia graminis) Naročito dobra
Fusarium spp. Dobra
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories