SEM. SUNCOKRET SYNGENTA KONDI

Vodeći na svakom mestu!

Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje. Stablo srednje visine, veoma tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje. Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti prema PhomaMacrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories