SEM. SUNCOKRET SYNGENTA NEOMA

Siguran prinos i čista njiva!

Hibrid iz grupe Clearfield® Sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje I odlične tolerantnosti na lomljenje. Dužina vegetacije 115 dana. Optimalni sklop biljaka 55.000-60.000. Glava sa velikim brojem zrna velike težine. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia). Veoma tolerantan prema Phoma na stablu i beloj truleži na korenu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji(A-E rasa)


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories