SILKO ZA KUKURUZ

Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže kukuruza. Silko se primenjuje za siliranje zrna kukuruza ili cele biljke kukuruza.

UPOTREBA SILKA ZA KUKURUZ

ZA 20t SILAŽE KUKURUZA: 100 ml SILKA sipati u 20 l vode
ZA 50t SILAŽE KUKURUZA: 250 ml SILKA sipati u 50 l vode
ZA 200t SILAŽE KUKURUZA: 1 l SILKA sipati u 200 l vode

Silažu pripremati standardnom tehnologijom.


  Podeli

Visoko proizvodne farme krava danas prizvode preko 10 000 lit mleka po kravi a ima i onih preko 15 000 litara. Za ovako visoku proizvodnju potrebna je kabasta hrana visokog kvaliteta. Spemanje visoko kvalitetne kabaste hranedanas presudno za profitabilnost farme mlečnih krava. Dobija se od biljaka ubranih u optimalnoj fazi zrelosti (kukuruz u voštanoj fazi a lucerka pre cvetanja),konzervisanih u što kraćem roku (za jedan do dva dana, primena savremene biotehnologije u pripremi (bakterijsko enzimski inokulanti).

Zašto silirati?

  • Dostupnost hrane za periode godine sa  niskom proizvodnjom biljne mase
  • Ne zavisi od vremenskih prilika
  • Niži troškovi
  • Minimalan gubitak hranjivih sastojaka
  • Kod silaže gubici su 10-15%, a kod sena 30-40%
  • Visoko ukusna hrana
  • Može da se sprema od biljaka sa visokim prinosom zelene mase (60-70 t/ha)
  • Omogućava dve žetve godišnje
  • Zahteva 2 do 2,5 puta manje skladišnog prostora
  • Moguća degradacija antinutritivnih faktora

SILKO ZA KUKURUZ sadrži 4 specijalno odabrana soja bakterije Lactobacillus plantarum koje imaju sposobnost da različite vrste prostih šećera (monosaharida) fermentišu do mlečne kiseline, pri čemu produkuju veće količine mlečne, a manje buterne i sirćetne kiseline. Primenom SILKA silaža ima veći sadržaj suve materije i proteina, a manji sadržaj amonijačnog azota. To dovodi do povećanja svarljivosti hrane i boljeg prirasta životinja. Mlečna kiselina ima fungicidno dejstvo, odnostno zaustavlja rast plesni nakon otvaranja silaže, što smanjuje rizik od pojave mikrotoksina i kvarenja.

SILKO ZA KUKURUZ sadrži homofermentativne bakterije koje više od 90% šećera koriste za sintezu mlečne kiseline, koja ima jaka baktericidna ali fungicidna svojstva, značajna za kontrolu aktivnosti gljivica (plesni i kvasaca) u eventualnoj naknadnoj fermentaciji. Na taj način  SILKO ZA KUKURUZ povećava aerobnu stabilnost silaže nakon otvaranja silotrenčova. Mlečna kiselina proizvedena od strane mlečno kiselinskih bakterija iz Silka inhibira rast drugih mikroorganizama koji su netolerantni na kisele uslove (kvasaca, plesni, enterobakterija i klostridija-uzročnika kvarenja silaže).  Kako se snižava pH vrednost, smanjuju se gubici silaže zbog konverzije rastvorljivih biljnih ugljenih hidrata u mlečnoj kiselini sa 96.9%. SILKO ZA KUKURUZ sadrži kombinaciju različitih sojeva bakterija koje mogu da fermentišu različite vrste šećera u materijalu koji se silira, usled čega je maksimalna iskorišćenost šećera i produkcija mlečne kiseline. Upotrebom SILKA ZA KUKURUZ skraćujemo prirodan put fermentacije, brže se postiže optimalna pH vrednost, smanjuju se gubici organske materije, poboljšava se svarljivosti NDF-a i ADF-a.  To dovodi do povećanja dnevnog prinosa mleka i prirasta. Silaža dobijena primenom SILKA je ukusnija za životinje koje je rado konzumiraju i daju bolji kvalitet mleka.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories