SILKO ZA LUCERKU

Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže lucerke

SILKO ZA LUCERKU sadrži Lactobacilius plantarum i Peciococcus sp. Lucerka zbog svog hemijskog sastava se teško silira jer sadrži samo 7% šećera. Homofermentativne mlečne bakterije produkuju enzime koji hidrolizuju polisaharide i oslobađaju šećere koji se tokom mlečno-kiselinske fermentacije pretvarau u kiseline koje snižavaju pH. Lactobacillus plantarum je aktivan na pH 6, a Pediococcus sp. na pH 5, koji dodatno snižava pH silaže na 4. Sve ovo utiče na poboljšanje svarljivosti vlakana NDF-a i ADF-a i očuvanje proteina u prirodnom obliku usled čega se povećava hranljiva vrednost silaže.

PRIMENA SILKA ZA LUCERKU

ZA 20 t SILAŽE LUCERKE : 100 ml Silka za lucerku sipati u 20 l vode – za pripremanje 20 t silaže

ZA 50 t SILAŽE LUCERKE : 250 ml Silka za lucerku sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže

ZA 200 t SILAŽE LUCERKE : 1 litar Silka za lucerku sipati u 200 l vode – za pripremanje 200 t silaže

SILAŽU SPREMATI STANDARDNOM TEHNOLOGIJOM, BILJNA MASA MORA BITI DOBRO SABIJENA I ZATVORENA OD ULASKA VAZDUHA U SILOS ILI U BALE.


  Podeli

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže. Cilj konzervisanja zelenih biljaka siliranjem je da se maksimalno očuva njihova hranljiva vrednost u što dužem periodu i da se za životinje dobije ukusna i zdrava hrana, kao i obezbedi stabilna proizvodnja mleka i mesa. Silaža je proizvod koji nastaje u postupku konzervisanja stočne hrane metodom siliranja putem prirodne mikroflore ili dodatih inokuliranih, odabranih sojeva bakterija mlečno – kiselinskog vrenja. Obzirom da su mlečno-kiselinskih  bakterija  u veoma malom broju sa lišća i da šećere fermentišu po heterofermentativnom tipu, tok fermentacije je nekontrolisan, a silaža obično nije zadovoljavajućeg kvaliteta, nema lep ukus i miris i životinje je nerado konzumiraju. Iz tog razloga se preporučuje korišćenje inokulanata, odnosno specijalnih dodataka na bazi homofermentativnih mlečnih bakterija, jer se u startu postiže visoka brojnost ovih bakterija. Za uspešno pripremanje silaže neophodno je obezbediti anaerobne uslove sabijanjem  čime se sprečava rast aerobnih mikroorganizama, kao što su kvasci, plesni i truležne bakterije koje loše utiču na kvalitet silaže i zdravlje životinja. SILKO ZA LUCERKU sadrži homofermentativne mlečne bakterije koje produkuju enzyme koji hidrolizuju polisaharide do monosaharida i na taj način umanjuju deficit šećera u lucerki.  Koristi se za pripremanje silaže i senaze lucerke.Takođe, sadrži konzorcijum homofermentativnih mlečnih bakterija koje su aktivne na različitim pH. Koristi se za pripremanje silaže i senaža lucerke.

EFEKTI PRIMENE

  • Ubrzana fermentacija;
  • Povećana aerobna stabilnost silaže;
  • Poboljšana svarljivost NDF-a i ADF-a ( svarljivost vlakana);
  • Očuvanje proteina u prirodnom obliku;
  • Povećanje dnevnog prinosa mleka i prirasta;
  • Smanjena upotreba koncentrata;
  • Snižen procenat sirćetne i buterne kiseline;
  • Veća hranljiva vrednost silaže.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories