SILKO ZA TRAVE I ŽITARICE

Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica.

Silko za trave i žitarice je inokulant namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica. Silko za trave i žitarice sadrži odabrane sojeve iz roda Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei. Proizvod je urađen u skladu sa HACCP standardom. Broj jedinica koje formiraju kolonije 5×1011 cfu/ml. Bakterijski sojevi su patentom zaštićeni.

PRIMENA SILKA ZA TRAVE I ŽITARICE

ZA 20 t SILAŽE : 100 ml Silka za trave i žitarice sipati u 20 l vode – za pripremanje 20 t silaže

ZA 50 t SILAŽE : 250 ml Silka za trave i žitarice sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže

ZA 200 t SILAŽE : 1 litar Silka za trave i žitarice sipati u 200 l vode – za pripremanje 200 t silaže

SILAŽU SPREMATI STANDARDNOM TEHNOLOGIJOM, BILJNA MASA MORA BITI DOBRO SABIJENA I ZATVORENA OD ULASKA VAZDUHA U SILOS ILI U BALE.


  Podeli

EFEKTI PRIMENE

  • Ubrzana fermentacija;
  • Povećana aerobna stabilnost silaže;
  • Poboljšana svarljivost NDF-a i ADF-a (svarljivost vlakana);
  • Očuvanje proteina u prirodnom obliku;
  • Povećanje dnevnog prinosa mleka i prirasta;
  • Smanjena upotreba koncentrata;
  • Snižen procenat sirćetne i buterne kiseline;
  • Veća hranljiva vrednost silaže.Ž

Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže. Cilj konzervisanja zelenih biljaka siliranjem je da se maksimalno očuva njihova hranljiva vrednost u što dužem periodu i da se za životinje dobije ukusna i zdrava hrana, kao i obezbedi stabilna proizvodnja mleka i mesa. Silaža je proizvod koji nastaje u postupku konzervisanja stočne hrane metodom siliranja putem prirodne mikroflore ili dodatih inokuliranih, odabranih sojeva bakterija mlečno – kiselinskog vrenja.

Obzirom da su mlečno-kiselinskih  bakterija  u veoma malom broju sa lišća i da šećere fermentišu po heterofermentativnom tipu, tok fermentacije je nekontrolisan, a silaža obično nije zadovoljavajućeg kvaliteta, nema lep ukus i miris i životinje je nerado konzumiraju.

Iz tog razloga se preporučuje korišćenje inokulanata, odnosno specijalnih dodataka na bazi homofermentativnih mlečnih bakterija, jer se u startu postiže visoka brojnost ovih bakterija. Za uspešno pripremanje silaže neophodno je obezbediti anaerobne uslove sabijanjem  čime se sprečava rast aerobnih mikroorganizama, kao što su kvasci, plesni i truležne bakterije koje loše utiču na kvalitet silaže i zdravlje životinja.

Agrounik je u toku naučno-istraživačkog rada učešćem na projektima koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj razvio paletu proizvoda (Silko)  za pripremanje silaže  kukuruza, silaže i senaže lucerke,  travnih i leguminoznih smeša.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories