SLAVOL ZA SOJU

SLAVOL ZA SOJU je mikrobiološko đubrivo koje se koristi za inokulaciju semena soje bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu.

SLAVOL ZA SOJU sadrži:

 

AZOTOFIKSATORE  obavljaju azotofiksaciju i to:

  • Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum  obrazuju kvržice u korenu soje.
  • Asocijativne: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.

 

FOSFOMINERALIZATORE – organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, kolonizuju koren, snabdevaju biljke fosforom u početnim fazama razvoja.


  Podeli

Kod SLAVOLA ZA SOJU ove bakterije su nanete na tresetni nosač koji je u čvrstom stanju. Inokulacija semena sa RIZOL-om ZA SOJU može da se izvede i više od 30 dana pre setve. Osušeno i tretirano seme se  čuva do setve.Inokulisano seme je obojeno svetlo narandžastom bojom.

Sadržaj kesice rastvoriti u 250 ml vode ili 250 ml Slavola S i izmešati sa potrebnom količinom semena soje za 1ha ( 100 kg ) neposredno pre setve.

Preporučuje se prskanje SLAVOL-om u fazi kada biljka obrazuje prva dva para troliska pa sve do faze obrazovanja mahuna.

ŠTA ĆETE DOBITI PRIMENOM SLAVOL-a ZA SOJU ?

  • Pospešeno formiranje kvržica u korenu;
  • Veću klijavost semena;
  • Poboljšano usvajanje N,P i K;
  • Razvijen korenov sistem;
  • Povećan prinos;
  • Obojeno inokulisano seme.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories