Aminor

Aminor (NPK 4/3/3 + 10 CaO + 60% OM + 30 C + SE)


  Podeli

Aminor (NPK 4/3/3 + 10 CaO + 60% OM + 30 C + SE) je 100% organsko đubrivo životinjskog porekla, proizvedeno od kompostiranog i toplotno tretiranog živinskog stajnjaka i može se koristiti kako u konvencionalnoj tako i u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Aminor je čvrsto peletirano organsko NPK đubrivo koje svojim mehanizmom delovanja – organska materija + huminske kiseline + kalcijum + mineralna hraniva višestruko pozitivno deluje kako na zemljište tako i na gajene useve.

 

Primenom Aminora postižu se sledeći efekti:

 

  • povećanje sadržaja organske materije – humusa u zemljištu
  • povećanje plodnosti zemljišta
  • povećanje rastresitosti zemljišta
  • bolji razvoj korena biljaka
  • aktivacija i povećanje broja korisnih mikroorganizama u zemljištu
  • intenzivnije usvajanje hraniva, snažnije i bolje razvijene biljke

 

Aminor se može koristiti za đubrenje svih useva u proizvodnji na otvorenom polju i u zatvorenom prostoru kao i na svim tipovima zemljišta a naročito na zemljištima sa niskim sadržajem organske materije.

 

Aminor se primenuje u osnovnoj i predsetvenoj pripremi zemljišta, za sve ratarske useve, povrće, voće i travnjake u količini od 1.000 – 2.000 kg/ha sa neposrednom inkorporacijom u zemljište.

 

Zahvaljujući svom 100% organskom sastavu, Aminor se preporučuje za sve useve u organskoj proizvodnji.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories