SuperStart NP 10:35

AZOT UKUPAN (N): 10%
Amonijačni azot 10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi: 35%
Forsfor(V) oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 30%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5%
Cink (Zn) ukupan 2%

  Podeli

Super Start NP 10:35 +2% MgO + 5% S +2% Zn je mikrogranulisano đubrivo koje stimuliše rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, deluje značajno na rast korenovog sistema i bolje ukorenjavanje biljke.

Super Start omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posledice na biljku I očekivani prinos.

Ekonomski efekat Super Start đubriva je uočljiv već prve godine primene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

 

Super Start se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalaze na sejalici. Preporučen način primene je unošenjem direktno u red sa semenom, a u odredjenim uslovima može se upotrebljavati i fizičkim mešanjem sa zemljišnim insekticidima.

Preporučena primena:

  • Kukuruz25 – 30 kg/ha
  • Uljana Repica25 – 40 kg/ha
  • Soja25 – 30 kg/ha
  • Suncokret25 – 30 kg/ha
  • Šećerna Repa25 – 35 kg/ha
  • Sitna Žita20 – 40 kg/ha
  • Povrće20 – 60 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories