Trawell – herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija:

Proizvođač: STK


  Podeli

Primenjuje se: 40 – 50g/ha (0,4 -0,5g na 100m2) uz dodatak okvašivača Extravon tretiranjem kada kukuruz ima razvijena od 1 do 7 listova ( faze 11-17 BBCH skale) a travni jednogodišnji korovi od faze jednog lista do bokorenja i širokolisni korovi u fazi 2- 4 lista, uz dodatak vode od 300-400l/ha

1) Vrste korova koje dobro suzbija

• jednogodišnji travni korovi, kao sto su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (S. viridis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

• višegodisnji uskolisni (travni) korovi, kao sto su: pirevina obična (Agropyrum repens), sirak divlji iz zomi (Sorghum halepense);

• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorusica poljska (Sinapis arvensis), cistac jednogodišnji (Stachys annua);

2) Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija – jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto je: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti);

3) Vrste korova koje slabo suzbija

• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium);

• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je: poponac njivski (Convolvulus arvensisi).

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories