Basar- Herbicid

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta


  Podeli
Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija S-metolahlor
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje S-metolahlor je selektivni herbicid iz grupe hloracetamida. Biljke ga usvajaju stabaocetom klijanaca korova i korenom i potom translociraju akripetalno. Inhibira proces ćelijske deobe, odnosno sintezu masnih kiselina.
Karenca 70 dana – silažni kukuruz; Obezbeđena vremenom primene – kukuruz za zrno, soja, šećerna repa, suncokret
Doza/ koncentracija 1 – 1.5 l/ha
Primena kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret
Sadržaj
aktivne materije
960 g/l
Pakovanje 200 ml, 1 l
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories