Wizzaaard – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg

Formulacija:

Proizvođač: STK


  Podeli

Primena: Koristi se u:

1) zasadu jabuke, za suzbijanje:

a) jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u konc. 0,025% (2,5 g u 10 I), tretiranjem 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvacenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica,

b) zelene (Aphis pomi) i pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), u konc. 0,02-0,025% (2-2,5 g u 10 I vode), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija;

2) zasadu vinove loze, za suzbijanje žutog i pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana i Eupoecillia ambiguella), u konc. 0,025% (2,5 g u 10 I vode), tretiranjem 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvacenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica;

3)   usevu   krompira,   za     suzbijanje   krompirove   zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u kol. 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²), tretiranjem pri pojavi prvih larvi četvrtog stupnja;

4) usevu kupusa, za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) i breskvine vaši (Myzus persicae), u kol. 0,2-0,4 kg/ha (2-4 g na 100 m²), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories