YARA MILA 16-27-7+ME

Yara Mila 16-27-7 + S + Zn, kompleksno dubrivo sa mikroelementima bogato fosforom.


  Podeli
Ðubrivo za žitarice i zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma.
Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u kolicini 300-400 kg N/ha. To je dovoljno za jesenje razdoblje vegetacije jer višak azota smanjuje otpornost na negativne uslove tokom zime. Takode zadovoljavamo potrebe za fosforom od 81 do 108 kg/ha, što je optimalno za strna žita. Strna žita iznose kalijum u kolicini 60 kg/ha te je potpuno dovoljan unos 50 % potreba za potrebnim kalijumom.
Zahvaljujuci efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™ kompleksnih dubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva tece postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, naša dubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn..
Harmonican odnos hranljivih elemenata tokom faze intenzivnog rasta doprinosi znacajnom povecanju kolicine usvojenih hraniva i to ne samo azota vec i svih ostalih u odredenoj relaciji. Nedostatak hranljivih materija i nepravilna ishrana useva sprecava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa YaraMila™ kompleksnim dubrivima.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories