YARA MILA KOMPLEX 12-11-18

Yara Mila COMPLEX 12-11-18 SOP + 13S + 2Mg + Mikroelementi, dubrivo u perlama sadrži Polyfosfat, 100% Kalijum Sulfat.


  Podeli
Yara Mila Complex je izvoran proizvod iz Norveške i najefikasnije dubrivo na svim tipovima zemljišta: na zaslanjenim zemljištima, pri povišenom pH, te na zemljištima iscrpljenim višegodišnjim intenzivnim uzgojem.
Jedna od važnih karakteristika YaraMila Complexa , po kojoj se razlikuje od svih trenutno dostupnih dubriva na tržištu, je sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifasfata, te omogucava najvišu iskorišcenost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta.
YaraMila Complex se koristi za voce vinograde, povrce u plastenicima i na otvorenom: 300 – 800 kg/ha.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories