Adengo

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA:
izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/lPreparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija – SC
Pakovanje
200 ml 20 x 200 ml
1 l 12 x 1 l
5 l 4 x 5 lBayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda
Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ

  Podeli
Adengo je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA:
izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/lPreparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija – SC
Pakovanje
200 ml 20 x 200 ml
1 l 12 x 1 l
5 l 4 x 5 lBayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda
Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
PRIMENA:
Koristi se u usevu kukuruza u količini primene od 0,4 – 0,45 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom, na istoj površini.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom primene praparata u usevu kukuruza.
SPEKTAR DELOVANjA :
Adengo uspešno suzbija više od 85 različitih vrsta travnih i širokolisnih korova, uključujući i najčešće korove kukuruza:
NAČIN DELOVANJA:
Adengo sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju aktivnu materiju i listom i korenom. Izoksaflutol dovodi do sprečavanja sinteze karotenoida što se ispoljava karakterističnim simptomom promene boje lista iz zelene u belu, uz postepeno uvenuće. Tienkarbazon – metil pripada grupi tzv. ALS inhibitora. Odmah po usvajanju, tienkarbazon-metil se sprovodnim sudovima prenosi do tačaka porasta gde sprečava stvaranje enzima (ALS), koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.Ciprosulfamid, kao protektant, podstiče metabolizam kukuruza i deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom, a zahvaljujući delovanju ciprosulfamida, Adengo se odlikuje izuzetnom selektivnošću.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories