Platinum Dynasty F1 – Kupus

Ime hibrida: Bucharest F1

Dužina vegetacije: 70 dana od rasađivanja

Masa glavice:  do 3 kg

Sveža potrošnja, kišeljenje

Категорије: , ,

Product Description

Platinum Dynasty F1 je novi CMS hibrid kupusa za svežu potrošnju. Glavice su ujednačene, okruglog do blago spljoštenog oblika, izuzetne tržišnosti. Dužina vegetacije je 70 dana od rasađivanja a krupnoća do 3kg. Ovo je adaptibilan hibrid koji je u ranoj prolećnoj proizvodnji pokazao odlične rezultate. Podjednako uspešno se gaji i u letnjoj i u jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: Foc-1, Tb (HR); Xcc (IR)