SEME ULJANE REPICE SYNGENTA MARTEN

Visok prinos ulja

• Srednje rani/kasni hibrid visokog potencijala prinosa
• Prilagođen našim agroekološkim uslovima proizvodnje
• Dobro prezimljava u našim uslovima proizvodnje, dobra tolerantnost na izmrzavanje,
• Brzo kretanje vegetacije u proleće
• Srednje vreme cvetanja
• Biljke srednje do niže, čvrsto stablo dobe otpornosti na poleganje
• Odlična stabilnost prinosa u različitim uslovima proizvodnje (agrotehnika)
• Odlična stabilnost prinosa u sušnijim uslovima proizvodnje
• Visok sadržaj i prinos ulja
• Visoka apsolutna masa 1000 zrna
• Visoka tolerantnost na pucanje mahuna u žetvi


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories