Savana – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: Kvašljivi prašak (WP)

Proizvođač: STK

Product Description

Primena:

Koristi se u usevu šećerne repe, za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i jednogodišnjih širokolisnih korova, dvokratno – prvo tretiranje kada je šećerna repa iznikla 70-90%, a korovi u fazi do 2 lista, a drugo 8-14 dana kasnije, odnosno kada korovi ponovo niknu (do faze 2-4 lista), u kol:

1) 40 + 40 g/ha uz dodatak 0,05% Trend-90 (0,4 + 0,4 g + 1,5 ml na 100m²);

2) 30 + 30 g/ha uz dodatak 0,05% okvašivaca Trend-90 (0,3 + 0,3 g + 1,5 ml na 100 m²),

Spekar delovanja: Širokolisni korovi.

• Vrste korova koje dobro suzbija – jednogodišnji korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bijutavi (Amaranthus blitoides), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria}, gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).

• Vrste korova koje slabije suzbija (zaustavlja porast)

• -jednogodišnji korovi: pepeljuga obična (Chenopodium album),vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), misjakinja obična (Stellaha media); – višegodisnji korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). 2) U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih Meša vina

• Vrste korova koje dobro suzbija – jednogodišnji korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bijutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), cistac jednogodišnji (Stachys annua), rotkva divlja (Raphanus

raphanistrum).

– Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija – jednogodišnji korovi: lubenicarka njivska (Hibiscus trionum),Vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus).

• Vrste korova koje slabije suzbija (zaustavlja porast)

– jednogodišnji korovi, kao sto su: boca obična (Xanthium strumarium)’,

– višegodisnji korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).