Lamdex – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 50 g/l

Formulacija: Suspenzija kapsula (SP)

Proizvođač: Adama


  Podeli

Primena
Lamdex® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica (prve, druge ili po potrebi treće generacije).
Koncentracija primene: 0,02%
Utrošak vode: 600-1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
Karenca: 14 dana za jabuku

U zasadu višnje i trešnje se primenjuje za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) tretiranjem u vreme pojave prvih imaga i pri početku piljenja larvi a pre početka zrenja.
Koncentracija primene: 0,05-0,07%
Utrošak vode: 600-1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 14 dana za višnju i trešnju

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) tretiranjem na početku formiranja zaperaka (I generacija) a pre ubušivanja gusenica u bobice (II i III generacije).
Količina primene: 0,06-0,07 l/ha
Utrošak vode: 600-1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 21 dan za vinovu lozu

U usevu kupusa se primenjuje za suzbijanje kupusara (Pieris sp.) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), tretiranjem u vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja gusenica IV stupnja.
Količina primene: 0,2-0,3 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 21 dan za kupus

U usevu pšenice se primenjuje za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) tretiranjem u vreme pojave larvi trećeg stupnja.
Količina primene: 0,2 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 35 dana za pšenicu

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories