SEM. PŠENICA EUCLIDE

Karakteristike:

  • Proizvođač  Cosun seed Francuska
  • Setvena norma iznosi 195kg/ha
  • Klas sa osjem
  • Hektolitarska masa je iznad 80
  • Optimalni rok setve  05.10-20.10

Pakovanje 25kg

Категорије: ,

Product Description

Selekcionoj kući Florimond Despez iz Francuske 2007. godine je priznata nova visokorodna sorta pšenice pod imenom Euclide. U procesu priznavanja sortna komisija Evropske unije ispitivala je Euclide 2005. – 2006., a standardi su bili sorte Apache, Caphorn, Charger, Orvantis.

U ove dve godine ispitivanja, prosečan prinos Euclide-a bio je za 6,6% veći od standarda. Sorta ima visok koeficient bokorenja što je dovelo do smanjenja norme setve na 195 kg/ha, zavisno od kvaliteta pripreme zemljišta i rokova setve. Potrebno je posejati 350 – 400 klijavih semena po kvadratnom metru.

Idealan odnos hraniva ( N P K) je 2:1:1 s tim da se daje 100-150 kg čistog azota u zavisnosti od tipa zemljišta i preduseva. Pojačano đubrenje vraća se kroz povećanje prinosa i kvaliteta.