SEM. PŠENICA NS OBALA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: dobra
 • Visina stabla: 90–98 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
 • Otpornost na žutu rđu: dobra
Категорије: ,

Product Description

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–43 g
 • Hektolitarska masa: 76–82 kg
 • Sadržaj proteina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 26–30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1
 • Broj padanja: 280–360

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2
 • Optimalni rok setve 5–20. oktobra
 • Poseduje izuzetno visok potencijal za prinos zrna
 • U odličnim uslovima može ostvarivati i prinose preko 10 t/ha