SEM. SUNCOKRET SYNGENTA SUBARO HTS

Subaro HTS

Odličan izbor za stresne uslove!

Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom tribenuron-metila. Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) Macrophomina. Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature). Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

Категорије: ,