Talisman – Herbicid

Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Nikosulfuron
Formulacija koncetrovana uljna suspenzija
Delovanje Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca Obezbeđena vremenom primene – kukuruz
Doza/ koncentracija 1 – 1.25 l/ha
Primena merkantilni i silažni kukuruz
Sadržaj
aktivne materije
40 g/l
Pakovanje 300ml, 1 l, 10 l

  Podeli

САСТАВ ПРЕПАРАТА:
Активна материја:

–  Генерички назив:                    NIKOSULFURON

–  Хемијски назив (IUPAC)      2-(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-N,N-

dimetil-nikotinamid

–  Садржај:                                   40 ± 4 g/l

–  Техничка чистоћа:                  мин. 95%

– CAS број:                                111991-09-4

 

ПРИМЕНА: TALISMAN је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање травних и неких широколисних корова у усеву кукуруза:

·         Једнократном применом, када усев кукуруза има 2-6 листова ( фазе 12-16 BBCH-

скале), у количини:

а) 1 l/ha ( 10 ml нa 100 m2 ), за сузбијање једногодишњих корова, када су корови у фази 2-6 листова;

б) 1,25 l/ha ( 12,5 ml нa 100 m2 ), за сузбијање вишегодишњег усколисног корова –

дивљи сирак из ризома (Sorghum halepense), третирање када је коров висине 15-20 cm.

·         Двократном применом:
а) прво третирање у количини 0,5 l/ha (5 ml нa 100 m2 ), третирањем када су једногодишњи усколисни (травни) корови и једногодишњи и вишегодишњи широколисни корови у фази 2-4 листа, а дивљи сирак тек изникао.

б) друго третирање у количини 0,75 l/ha (7,5 ml нa 100 m2 ), третирањем када су се

једногодишњи    усколисни (травни) и вишегодишњи усколисни и широколисни корови регенерисали, а дивљи сирак висине 15-20 cm.

Утрошак воде: 200-400 l/ha (2-4 l нa 100 m2).

Максималан број третирања у току једне године на истој површини: једном до два пута при двократном третирању.

СПЕКТАР ДЕЛОВАЊА:
Једногодишњи усколисни (травни) корови: просо коровско (Echinochloa crus-galli), мухар сиви (Setaria glauca), сирак дивљи из семена (Sorghum halepense).

Једногодишњи широколисни корови: липица теофрастова (Abutilon teophrasti), бљутави штир (Amaranthus blitoides), штир обични (Amaranthus retroflexus), амброзија (Ambrosia artemisifolia), лобода обична (Atriplex patula), њивски вијушац (Bilderdykia convolvulus), пепељуга обична (Chenopodium album), срцолисна пепељуга (Chenopodium hybridum), татула обична (Datura stramonium), њивска лубеничарка (Hibiscus trionum), дворник велики (Polygonum lapathifolium), дворник обични (Polygonum persicaria), горушица

пољска (Sinapis arvensis), помоћница обична (Solanum nigrum), једногодишњи чистац

(Stachys annua), обична боца (Xanthium strumarium), обична грахорица (Vicia sativa).

Вишегодишњи усколисни (травни) корови: сирак дивљи из ризома (Sorghum halepense).

Вишегодишњи широколисни корови: паламида њивска (Cirsium arvense), попонац њивски

(Convolvulus arvensis).

НАПОМЕНЕ: Nikosulfuron није фитотоксичан за кукуруз, али је фитотоксичан за многе гајене биљке, тако да приликом примене треба водити рачуна да не дође до заношења на суседне осетљиве усеве. Након примене nikosulfurona у кукурузу, 4 месеца после примене може се сејати пшеница. Друге усеве у плодореду треба ограничити у односну на pH земљишта: ако је pH >6,5 не гајити шећерну репу 18 месеци после примене; pH >7,5 не гајити соју и пасуљ 10 месеви после примене, луцерку 12 месеци

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА:
Могућност мешања (компатибилност): Може се мешати са другим препаратима на бази

dikambe, rimsulfuronа, klopiralidа. Претходно проверити компатибилност.

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПРЕПАРАТА:
А) На биљке (фитотоксичност): Може довести до пролазног успоренијег раста усева кукуруза и бледила лишћа уколико се: непосредно пре примене средства примене органофосфатни инсектициди; у време примене средства јаве неповољни временски услови (изразито влажно и хладно време са температуром <5°C или изразита суша).

РАДНА КАРЕНЦА (време у току коме није дозвољен рад у пољу или затвореном простору): Обезбеђена сушењем депозита.

ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories