Kohinor 200 Sl – Ineskticid

Klasa: Insekticidi

Aktivna materija:Imidakloprid 200 g/l

Formulacija: Koncetrovan rastvor (SL)

Proizvođač: Adama


  Podeli

Primena

Kohinor® 200 SL je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi) tretiranjem u fazi samo posle cvetanja, na početku formiranja kolonija.
 • Koncentracija primene: 0,05-0,06 %
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 14 dana za jabuku
U zasadu breskve se primenjuje za suzbijanje zelene lisne vaši breskve (Myzus persicae) tretiranjem u fazi samo posle cvetanja, na početku formiranja kolonija.
 • Koncentracija primene: 0,05-0,06 %
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 14 dana za breskvu
U zasadu šljive se primenjuje za suzbijanje zelene lisne vaši šljive (Brachycaudus helichrysi) tretiranjem u fazi samo posle cvetanja, na početku formiranja kolonija.
 • Koncentracija primene: 0,05-0,06 %
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 14 dana za šljivu
U usevu paprike, paradajza, krastavca, lubenice i dinje se primenjuje za suzbijanje zelene lisne vaši breskve (Myzus persicae) tretiranjem u fazi samo posle cvetanja, na početku formiranja kolonija.
 • Količina primene: 0,5-0,6 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 3 dana za papriku, paradajz i krastavac; 7 dana za lubenicu i dinja
U usevu kupusa se primenjuje za suzbijanje tripsa (Thrips spp.) tretiranjem na početku pojave prvih imaga.
 • Kličina primene: 0,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 7 dana za kupus
U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) tretiranjem pre razvića larvi četvrtog stupnja.
 • Kličina primene: 0,2-0,3 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 28 dana za krompir
U usevu luka se primenjuje za suzbijanje tripsa (Thrips spp.) tretiranjem na početku pojave prvih imaga i lukove muve (Delia antiqua) tretiranjem pri maksimalnoj brojnosti muva uhvaćenih žutim lepljivim trakama.
 • Kličina primene: 0,5-0,6 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 14 dana za luk
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories