Akaristop – Akararicid

Klasa: Akaricidi

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Insekticid

Aktivna materija:Abamektin 18 g/l

Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje:100 ml, 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:3 dana paradajz, 14 dana – kruška, jabuka, malina, OVP – krompir

MBT:1

MDK(mg/kg):0,01 – kruška, jabuka, krompir, 0,02 – paradajz, 0,1 – malina

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kruška 0,075% (samostalno) (7,5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak Nitropol S (1,3%) ili uz dodatak 0,1 % Vin Film Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića
Jabuka 0,075% ili uz dodatak Nitropol S (1,3%) Tretiranje po pojavi prvih pokretnih formi i u fazi precvetavanja
Krompir 0,75 l/ha ili uz dodatak Vin Film 0,3 l/ha Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi
UKRASNO BILJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU 0,05 % (5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak 0,15 Vin Film Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi
Malina 0,075 – 0,1 % ili uz dodatak 0,1 % Vin Film Tretiranje po pojavi pokretnih formi
Paradajz i plavi patlidžan 0,05% (5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak 0,15 % Vin Film U vreme pojave prvih jedinki
Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru 0,05 % (5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak 0,15 Vin Film Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi

DELOVANJE:

Nesistemični, translaminarni, kontaktni i utrobni insekticid i akaricid za suzbijanje pokretnih oblika štetnih insekata i grinja. Zadržava se u parehnimskom tkivu čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi delovanja se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane insekta, odnosno grinja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je za suzbijanje obične kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranichus turkestani) u zasadu jabuke, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Franchinella occidentalis) u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, eriofidne grinje lista (Phylocoptes gracilis) u malini, običnog paučinara (Tetranychus urticae) u paradajzu u zaštićenom prostoru

PREPORUKE I NAPOMENE:

protiv grinja se primenjuje na početku vegetacije kada su temperature
niže, a u suzbijanju kruškine buve je nezamenljiv ,jer dobro deluje na sve larvene stupnjeve koji stvaraju mednu rosu. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana, kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. Ne primenjivati preparat kada je spoljna temperatura vazduha viša od 25º C, ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.
U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih
simptoma rđe na pojedinim sortama kruške, najčešće ukoliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. Kod pojedinih sorata jabuke, prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija, karanfila ili kalanhoja.

Kategorije: ,
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories