Cambio – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija:90 g/l Dicamba + 320 g/l Bentazon

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač: BASF


  Podeli

PRIMENA : preparat je selektivni sistemični i kontaktni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu, pšenici i ječmu.

Primenjuje se:

u kukuruzu u količini 2,0 L/ha odnosno 20 mL na 100 m2u vreme kada kukuruz ima razvijena 3-4 lista (faze 13-14 BBCH skale);

u pšenici i ječmu u količini od 1 L/ha, odnosno 10 mL na 100 m2 , u fazi od 3 lista do kraja bokorenja (faze 13-29 BBCH skale), kad su korovi u fazi 2 – 4 lista.

Sa količinom primene 1,0 L/ha dobro suzbija jednogodišnje korove kao što su : ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), žavornjak obični (Consolida regalis), dimnjača obična (Fumaria officinalis), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišljakinja obična (Stellaria media), boca obična (Xanthium strumarium.)

Sa količinom primene 2,0 L/ha dobro suzbija, pored prethodno pomenutih, i sledeće korove: jednogodišnje, kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pomoćnica obična (Solanum nigrum),dvornik obični (Polygonum persicaria);višegodišnje, kao što je: poponac njivski (Convolvulus arvensis).Sa obe količine primene zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje korove,kao što je: pepeljuga obična (Chenopodium album), a nije dovoljno efikasan za višegodšnje , kao što je kupina obična (Rubus caesisus).Utošak vode : 200-400 L/ha odnosno 2-4 L na 100 m2.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories