Basta-Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor


  Podeli

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: ako dospe na plodove voća i vinove loze 21 dan; OVP za useve suncokreta, soje, uljane repice i krompira

Radna Karenca: do sušenja depozita (6 sati)

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Zasad voća ( izuzev breskve), zasad vinove loze, zasad maline 5,0 (30 – 50 ml na 100 m2) 5,0 + 5,0 l/ha (50 + 50 ml na 100 m2) Kada su korovi u punoj vegetaciji ili u split aplikaciji Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta od formiranja mladara maline, do kraja vegetacije (faze 40-97 BBHC skale)ili u split aplikaciji
kanali za odvodnjavanje i navodnjavanje ( u suvom stanju) i nepoljoprivredne površine 5,0 (30 – 50 ml na 100 m2) Primeniti samo u redove (trake) ili lokalizovano (spot aplikacija). Tretirati u vreme kada se ne očekuju kiše, tako da kanali ostanu suvi još najmanje sedam dana. Primeniti samo u redove (trake) ili lokalizovano (spot aplikacija).
Desikacija suncokreta, soje, uljane repice, uništavanje cime krompira 2,5 – 3,5 (25-35 ml na 100 m2) Usev suncokret i uljane repice u fazi zrenja (seme crne boje); Usev soje u fazi zrenja (kada je 30% listova opalo Krompir u fazi zrenja – pred vađenje krtola

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Fosfonata. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji glutamin

sintetaze, što dovodi do akumulacije amonijum jona i ometanja procesa fotosinteze. Biljke usvajaju preparat

preko zelenih delova, a ne preko zemljišta. Basta 15 utiče na sve zelene faze razvoja korova, a najbolji učinak se

postiže kada korov ima dovoljno nadzemne mase. Prvi efekat delovanja je vidljiv nakon dva do pet dana.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korovskih biljaka.

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze. Deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela. Korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku. Utrošak vode iznosi 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2).

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, osim u zasadima voća i vinove loze, pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda; rubnezone (200-500 m) moraju se tretirati sa zemlje; brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s; utrošak vode je 50-100 l/ha.

 

Kategorije: ,
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories