Elixir Basic NPK 15:15:15

AZOT (N) ukupan 15%
Amonijačni azot 14%
Amidni azot 1%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 15%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 13,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 15%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 11%

  Podeli

NPK 15:15:15 + 11% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno đubrivo koje sadrži neophodne makroelemente-azot, fosfor i kalijum i sekundarni element-sumpor.

Primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacija i ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Đubrivo se može upotrebljavati u jesen, pred osnovnu obradu ili u proleće, pre ili zajedno sa setvom.

Preporučena primena:

  • Pšenica250 – 450 kg/ha
  • Kukuruz250 – 450 kg/ha
  • Suncokret250 – 400 kg/ha
  • Soja250 – 400 kg/ha
  • Ječam250 – 400 kg/ha
  • Šećerna repa400 – 700 kg/ha
  • Povrće400 – 800 kg/ha
  • Voće300 – 600 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories