Elixir Basic NPK 16:16:16

AZOT (N) ukupan 16%
Amonijačni azot 14,7%
Amidni azot 1,3%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 16%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 14,4%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 16%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 10%

  Podeli

NPK 16:16:16 + 10% S je visoko vodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visoka vodotopivost fosfora koja iznosi više od 90%. Visoku vodotopivost fosfora prati  i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene kulture su u mogućnosti da već u prvoj godini primene u potpunosti iskoriste aplicirana hraniva.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories