Elixir Basic PK 20:30

FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 6%

  Podeli

PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko,kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma, upotpunjeno prisustvom kalcijuma.

Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih kultura, a naročito se preporučuje kod biljaka sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom. Fosforna komponenta je preko 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Visoka vodotopivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pružaju mogućnost primene ovog đubriva ne samo u jesen već i neposredno pred setvu ili sa setvom.

Preporučena primena:

  • Šećerna repa350 – 600 kg/ha
  • Suncokret200 – 300 kg/ha
  • Pšenica200 – 350 kg/ha
  • Kukuruz200 – 400 kg/ha
  • Soja150 – 300 kg/ha
  • Uljana repica200 – 350 kg/ha
  • Voće300 – 600 kg/ha
  • Povrće350 – 700 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories