FITOFERT BIOFLEX-P

Univerzalni Biostimulator

FITOFERT BIOFLEX-P je biostimulativno đubrivo nove generacije, formulisano u obliku vodorastvornog praha. Kao i tečni FITOFERT BIOFLEX-L proizvod se odlikuje izraženim sinergističkim delovanjem aktivnih materija, koje rezultiraju višim prinosom, boljim kvalitetom i ujednačenošću plodova. Za razliku od proizvoda u tečnom stanju predviđen je pre svega za fertigacionu primenu, u trenucima kada nije pogodno primeniti tečni folijarni proizvod. Uspešno neutrališe ili ublažava dejstvo različitih faktora stresa (hladnoća, suša, oštećenja, pesticidi).


  Podeli
Pakovanja: 200 g i 1kg.
Primena:
Primenjuje se fertigaciono u zasadima voća i povrća od početka vegetacije, na svakih 15-20 dana. Količine primene po tretmanu 1 – 1,5 kg/ha.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories