INEX – Okvašivač

Klasa: Okvašivači

Aktivna materija: etoksilat masnih alkohola 20,3% + polidemetilsiloksan 1,0%

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač:


  Podeli

INEX je nejonski okvašivač, penetrator i aktivator. Pobolj­šava delovanje kontaktnih i sistemičnih sredstava za zaštitu bilja (fungicidi, insekticidi, herbicidi, akaricidi, desikanti), kao i folijarne prihrane, povećavajući njihovu apsorpciju itranslokaciju.
INEX smanjuje površinski napon, ubrzava lisnu apsorpciju i time pomaže da se aktivna materija pesticida što bržeusvoji u biljku.

INEX se nikad ne primenjuje sam, nego u kombinaciji sa sredstvom za zaštitu bilja ili folijarnom prihranom.

INEX dodati u rezervoar prskalice na početku, pre dodavanja drugih sredstava za zaštitu bilja. Obratiti pažnju na upozorenja i ograničenja koja su navedena kod sredstva za zaštitu bilja, kao i njihove količine primene.
Okvašivač INEX nije klasifkovan i obeležen kao opasna materija.

Količina primene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sredstva za zaštitu bilja kao i od vremenskih uslova prilikomtretiranja. U slučaju visokih temperatura i veće vlažnosti, koristiti niže doze.

Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tretiranja, koristimo više doze kako bi se ubrzalo prodiranje
sredstva u biljku.

Primena: Fungicidi0,5-0,75 ml/l vode (50-75 ml / 100 l vode)  ; Herbicidi 0,75-1,0 ml/l vode  (75-100 ml / 100 l vode)

Vreme primene, karenca, radna karenca, kao i ostala ograničenja zavise od pesticida sa kojim primenjujemo INEX.

Pakovanje: 100ml, 1l

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories