SILWET® L-77 – Okvašivač

Klasa: Okvašivači

Aktivna materija: Trisiloksan

Proizvođač: Chemtura Europe Limited


  Podeli

Primena:
Preporučena koncentracija za Silwet® kreće se od 0,01%–0,15%, sa maksimalnom količinom primene od 0,3 l/ha. U ratarskimusevima najčešća količina primene je 0,1 l/ha uz upotrebu100-200 l/ha vode. Veća količina Silweta ne poboljšava efekat, već postoji opasnost da se upotrebljeni pesticidni rastvor
slije niz biljku.

Žitarice:
• bolesti prizemnog dela stabla i bolesti lista: 100 ml Silwet® uz 150-200 l/ha vode
• bolesti klasa (fuzarioze): 100 ml Silwet® uz 150-200 l/havode
Krompir–plamenjača:
• visina biljaka 15-20cm: 25 – 50 ml Silwet® u 120 l/ha vode
• visina biljaka 20-65cm: 25 – 50 ml Silwet® u 200 l/ha vode
• visina biljaka preko 65cm: 75–100 ml Silwet® u 200 l/ha vode

Uljana repica, suncokret, šećerna repa, soja: 100 ml Silwet® u 150-200 l/ha vode

Voće i vinova loza: 50 – 100 ml na 1000 l/ha vode. Koristi se u količini 200 – 250 ml na 1000 l vode za suzbijanje psile (Psylla pyri) kada ima punomedne rose.

Povrće: 15 ml Silwet® u 120 litara vode.

Preparat Silwet® nalazi primenu i u plasteničkoj proizvodnji gde se koristi za sprečavanje formiranja kapljica tretmanom folija sa rastvorom 5 ml/10 l vode.
Zemljišni herbicidi, insekticidi i fungicidi: 100 ml Silwet® po hektaru.

Herbicidi na bazi glifosata (totalni herbicidi): 0,025 – 0,05% Silwet® u200 l/ha vode

Navedene količine vode su informativnog karaktera i treba ih prilagoditi uslovima na terenu (tip prskalice, rasprskivači, visina biljaka).

Pakovanje: 100ml, 1l

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories