Kozma – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 0,2 l , 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Insekticid

Aktivna materija:Hlorpirifos 480 g/l

Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje:0,2 l , 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:28 dana krompir, jabučasto i kortičavo voće, šećerna repa, 42 dana za duvan i strna žita, 91 dan (tretiranje preko zemljišta), OVP povrće izuzev korenastog, strna žita (tretiranje preko zemljišta)

MBT:3

DELOVANJE:

insekticid iz grupe Оrganofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama
nervnog sistema insekata delujući svojim parama.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju zelena vaš jabuke (Aphis pomi), zelena migratorna vaš (Rhopalosiphum insertum), pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri), pepeljasta vaš jabuke (Dysaphis plantaginae), obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) u zasadima jabuke, kruške i dunje; zelena vaš breskve (Myzus persicae), lisna vaš trešnje (Myzus cerasi), cigaretasta vaš breskve (M. varians) pepeljasta vaš šljive (Hyalopterus pruni), mala vaš šljive (Barchycaudus helichrysi) u zasadima trešnje, višnje, breskve, kajsije,
šljive; velika vaš žita (Macrosiphum avenae), vaš ruže (Metopolophium dirhodum), zelena vaš žita (Schizaphis graminium, Rhopalosiphum padi), žitne stenice (Eurygaster austriaca, E. maura), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), crna vaš repe (Aphis fabae), lisne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea), mrvice repe (Atomaria linearis), lisne sovice (Heliothis obsoletus, Autographa gamma), larve skočibuba (Agriotes ustulatus, A. sputator, A. lineatus), larve gundelja (Melolontha melolontha,
Rhizotrogus aequinoctialis, Amphimalon solstitialis).

PREPORUKE I NAPOMENE:
ne sme se primenjivati u fazi cvetanja. Ne mešati sa preparatima na bazi alkalne reakcije kao i fungicidima na bazi Folpeta, Mankozeba, Kaptana, Bakar-Hidroksida, Bordovske čorbe, kvašljivog sumpora.Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana po primeni ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories