Fastac 10 EC – Insekticid

Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Primena:

Strna žita: 0,12-0,15 l/ha

Uljana repica: lisne ose 0,1 l/ha

Vinova loza: pepeljasti moljac 0,12-0,15 l/ha

Kupus: lisne sovice 0,15-0,175 l/ha

Luk: duvanov trips 0,02%

Voćnjaci: jabukin i breskvin smotavac 0,015-0,018%, dudovac 0,01-0,012%

Druge primene:

Kukuruzni plamenac i sovice 200-300 ml/ha


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Аlfa–cipermetrin 100 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (ЕC)
Klasifikacija rezistentnosti: 3A
Pakovanje: 50 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: BASF

Karenca:
Krastavac, paradajz, voće – 14 dana
Vinova loza – 21 dan
Kupusnjače, šećerna i stočna repa – 28 dana
Strna žita – 35 dana
Uljana repica – 42 dana

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

VOĆNJACI:

  • za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) u koncentraciji 0,015-0,018% (1,5-1,8 ml/10 l vode);

Vreme primene: pre ubušivanja gusenica u plodove i lastare.

  • za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u alternaciji sa drugim insekticidima;
  • za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,01- 0,012% (1-1,2 ml/10 l vode);
  • za suzbijanje zimske forme kruškine buve (Psylla pyri) u koncentraciji od 0,02% (2 ml/10 l vode).

VINOVA LOZA: za suzbijanje pepeljastog moljca (Polychrosis botrana) u koncentraciji 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: larve L1-3.

UKRASNO BILJE U POLJU: za suzbijanje tripsa (Thrips sp.) u koncentraciji 0,012-0,018% (1,2–1,8 ml/10 l vode).
Vreme primene: kad se primete prva imaga.

STRNA ŽITA: za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u koncentraciji 0,12-0,15 l/ha.
Vreme primene: u vreme prisustva mladih larvi.

ULJANA REPICA: za suzbijanje repine lisne ose (Athalia rosae) u količini od 0,1 l/ha.
Vreme primene: posle cvetanja, u vreme pojave larvi.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini 0,15-0,175 l/ha, ozime sovice (Scotia segetum) i sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) u količini od 0,2 l/ha.
Vreme primene: u vreme prisustva gusenica mlađih larvenih stupnjeva (L1-3 dok se hrane na listu).

KUPUS: za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae, Autographa gamma) u količini 0,08–0,012 l/ha (0,8-1,2 ml/100 m²).

LUK: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u koncentraciji od 0,02% (2 ml/10 l vode).

Mogućnost druge primene

VINOVA LOZA: za suzbijanje vektora fitoplazme i Scaphoideus titanus.
Vreme primene: u stadijumu larvi.

KUKURUZ: za suzbijanje buvača u količini od 200 ml/ha.
Vreme primene: u ranoj fazi razvića kukuruza.

SEMENSKI KUKURUZ I KUKURUZ ŠEĆERAC: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u količini 200-300 ml/ha uz utrošak vode od 200 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem u vreme početka svilanja.

ULJANA REPICA: za suzbijanje štetočina na uljanoj repici (buvača i repine lisne ose).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Fastac® 10 EC ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Fastac® 10 EC ima izraženo dejstvo na odrasle insekte i larve, ali poseduje i značajno delovanje na jaja sa tankom opnom. Fastac® 10 EC u većim koncentracijama deluje repelentno (odbijajuće) na štetočine, a u manjim količinama izaziva „anti -feeding“ efekat, odnosno insekti smanjuju ishranu.
Aktivna materija alfa-cipermetrin je lipofilna, što znači da ostvaruje neposredni kontakt za voštanim materijama kutikule biljaka, što Fastac® 10 EC čini i regulatorom rasta biljaka.
Spektar delovanja Fastac® 10 EC određuje njegova atraktivnost prema mastima insekata. Iz ovih razloga ciljni insekti su gusenice Lepidoptera i larve Diptera, prema kojima Fastac® 10 EC ima prednost u odnosu na druge insekticide. Fastac, u prevodu znači fast – brz, tac – dodir ili dovoljno je samo da se ostvari kontakt i da gusenice padnu sa biljke. Ovo je značajna osobina kada se želi brzo sprečavanje oštećenja od insekata.

NEŽELJENI EFEKTI

Izbegavati prskanje voća i uljane repice za vreme cvetanja, jer deluje na pčele i druge oprašivače.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories